Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων

Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής της διαδικασίας (Υ.Α ΦΕΚ 2216 Β /14-6-2018)Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του νόμου 4409/2016

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, μηχανικούς και συμβολαιογράφους, για την υποχρεωτική εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ παραθέτει τα ακόλουθα:

Η υποχρέωση των μηχανικών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ξεκινά στις 16.7.2018 και αφορά κάθε τοπογραφικό που συντάσσεται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής για ακίνητα σε όλη τη χώρα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για περιοχή που έχει υπαχθεί στο σύστημα του Κτηματολογίου ή περιοχή όπου εξακολουθεί να λειτουργεί το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών.

Όταν σε εγγραπτέα πράξη (στα κτηματολογικά βιβλία ή στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών) γίνεται χρήση τοπογραφικού διαγράμματος που έχει ημερομηνία σύνταξης 16.7.2018 και μεταγενέστερη αυτής, τότε ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ζητήσει το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του τοπογραφικού, διαγράμματος, για να το προσαρτήσει, με ποινή ακυρότητας, στο συμβόλαιο και ακολούθως θα τηρήσει κάθε άλλη προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 διατύπωση για τη μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία σύνταξης προγενέστερη της 16.7.2018, δεν συντρέχει υποχρέωση του μηχανικού για ηλεκτρονική υποβολή.

Ανακοινώσεις του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου

1. Διευκρινίσεις για προσάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων

Λόγω των πολλών ερωτήσεων προς το Σύλλογό μας σε σχέση με την υποχρέωσή μας, από την 14/07/2018 και εφεξής προσάρτησης στα συντασσόμενα από εμάς συμβόλαια τοπογραφικών διαγραμμάτων τα οποία «υποβάλλονται, υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο από τoν συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων» που τηρεί το ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (πρώην ΕΚΧΑ Α.Ε.), σας εφιστούμε την προσοχή ότι ο Ν. 4409/2016 στο άρθρο 40, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου προβλέπει τις ως άνω υποχρεώσεις.

Περαιτέρω στην υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752 (ΦΕΚ 2216/Β/14-06-2018) Υπουργική Απόφαση δεν γίνεται ουδεμία διάκριση σε τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν συνταχθεί σε προγενέστερο από την έναρξη ισχύος της διατάξεως του νόμου ή σε μεταγενέστερο, ούτε τροποποιεί το κείμενο του νόμου ως προς τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων ή τις συνέπειες μη τήρησης αυτών.

Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες από το ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (πρώην ΕΚΧΑ Α.Ε.) με αντίθετο περιεχόμενο είτε δεν στηρίζονται σε διάταξη νόμου είτε προβαίνουν σε ερμηνεία αυτού κατά τρόπο που εάν ακολουθηθούν πιθανόν να οδηγήσουν στην σύνταξη άκυρων συμβολαίων.

2. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4409/2016

Κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεών μας, της επικοινωνίας που είχαμε με το ΥΠΕΝ και με την ασκούσα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, κα Χριστίνα Κλωνάρη, σας ενημερώνουμε ότι επίκειται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΝ που θα λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4409/2016 (Προσάρτηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων).