Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης και βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων Δημοσίου

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης και βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων

Οι βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων Δημοσίου,

ΚΑΙ το

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης (όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά της σύνταξης και οι κρατήσεις)

είναι διαθέσιμαΜέσω της επιλογής προσωποποιημένη πληροφόρηση της Διαδικτυακής Πύλης Συνταξιούχων Δημοσίου, με τον λογαριασμό του συνταξιούχου στο TAXISNET (username και password) και θα μπορούν να αντληθούν για πληροφοριακούς λόγους 

ΓΛΚ

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης

Επισημαίνεται, ότι τα ποσά συντάξεων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην Δήλωση Φόρου Εισοδήματος (Ε1)

Σχετικά:

Πληρωμή συντάξεων Δημοσίου

Διαδικτυακή Πύλη Συνταξιούχων Δημοσίου