ΑΣΕΠ 1Γ/2022. Ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις στην ΑΑΔΕ 

ΑΣΕΠ 1Γ/2022. Ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις στην ΑΑΔΕ 

Προκήρυξη πρόσληψης 822 ατόμων  ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στην ΑΑΔΕ

 

ΑΣΕΠ 1Γ/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 9/25.02.2022
1Γ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

 

Αιτήσεις από 16 Μαρτίου 2022 έως 4 Απριλίου 2022

 

Αναλυτικά οι θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πεντακόσιες σαράντα έξι (546) θέσεις.

Κλάδων: ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Τελωνειακών.

 

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες τρεις (203) θέσεις.

Κλάδων: ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Εφοριακών, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τελωνειακών.

 

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εβδομήντα τρεις (73) θέσεις.

Κλάδου: ΔΕ Τελωνειακών.

 

  

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 9/25.02.2022