Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως για κακούργημα σε κάθε περίπτωση ή πλημμέλημα ειδικά για πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εισαγγελία Εφετών (του τόπου κατοικίας ή γέννησης του αιτούντος)

*Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά

2 Μεγαρόσημα των 0,5 €

Παρατηρήσεις

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς και η αιτία που ζητά ο ενδιαφερόμενος την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού.