Διακοπές κυκλοφορίας στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

 

ώρα 12:10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ.

 

ώρα 11:57 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ, ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2. ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΛΑΧΑΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 3. ΣΤΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΘΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΖΕΠΠΟΥ.

 

ώρα 11:45 AΠOKATAΣTAΘHKE H KYKΛOΦOPIA TΩN OXHMATΩN ΣTHN OΔO ΠEIPAIΩΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ OΔOY XAMOΣTEPNAΣ PEYMA ΠPOΣ AΘHNA.

 

ώρα 11:30 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN:

1. ΣTHN EΞOΔO ΛAXANA EΠI THΣ Λ. KHΦIΣOY PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ ΛAMIA

2. ΣTH Λ. BOYΛIAΓMENHΣ PEYMA ΠPOΣ AΘHNA AΠO TO YΨOΣ THΣ OΔOY ANΘEΩN EΩΣ THN OΔO ZEΠΠOY.

 

ώρα 11:00 ΛOΓΩ ENTONHΣ BPOXOΠTΩΣHΣ KAI YΠEPXEIΛIΣHΣ YΔATΩN ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ:

1. EΠI THΣ OΔOY ΠEIPAIΩΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ ΔIAΣTAYPΩΣHΣ THΣ ME THN OΔO ΠETPOY PAΛΛH, PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ ΠEIPAIA

2. EΠI THΣ OΔOY ΠEIPAIΩΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ ΔIAΣTAYPΩΣHΣ THΣ ME THN OΔO XAMOΣTEPNAΣ, PEYMA KYKΛOΦOPIA ΠPOΣ AΘHNA

3. EΠI THΣ NEAΣ ΠAPAΛIAKHΣ ΣTO PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ AΘHNA (ΛIΓO ΠPIN THN YΠOΓEIA ΣHPAΓΓA) ΣTO YΨOΣ TOY ΣTAYPOΣ NIAPXOΣ

4. EΠI THΣ OΔOY ΩKEANIΔΩN AΠO TO YΨOΣ THΣ ΔIAΣTAYPΩΣHΣ THΣ ME THN OΔO MAPAΘΩNOΣ ΣTHN ΠEPIOXH TOY AΣΠPOΠYPΓOY.