ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.
Tο κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ανταποδοτικού Χαρακτήρα έτους 2016.
Tο κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες