ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ. Πρόσληψη 3 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες