ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες