Δωρεάν εργατικές κατοικίες σε οικογένειες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες

Δωρεάν εργατικές κατοικίες σε οικογένειες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες

Εργατικές κατοικίες θα παραχωρηθούν δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ σε ευπαθείς οικογένειες

 

Εργατικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα θα δοθούν δωρεάν σε δικαιούχους με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, που στερούνται κατοικίας

 

Πρόκειται για εργατικές κατοικίες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) σε όλη την Ελλάδα που δεν διατέθηκαν με κλήρωση (δεν προχώρησαν οι  διαδικασίες της κλήρωσης) και έχουν μείνει αδιάθετες στον ΟΑΕΔ, που έχει πλέον τις αρμοδιότητες του πρώην ΟΕΚ

  

Συγκεκριμένα κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

Στο νομοσχέδιο αυτό και με το άρθρο 62 προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του OAEΔ θα μπορεί να αποφασίζει, με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Εργασίας, την διάθεση των κατοικιών αυτών, με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θα ορίζονται με σχετική υπουργική απόφαση

Η δωρεάν παραχώρηση εργατικών κατοικιών αφορά κυρίως οικογένειες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, που στερούνται κατοικίας

Οικογένειες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες ορίζονται ενδεικτικά οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα που αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και στερούνται κατοικίας

Με απόφαση του υπουργού εργασίας καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την δωρεάν παραχώρηση εργατικών κατοικιών