ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ. Πρόσληψη 7 ατόμων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδα Ε.Ε.Λ Δήμου Νέας Κούταλης»

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες