ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης. Πρόσληψη πτυχιούχου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «IPv_Park – Ευφυές σύστημα διαχείρισης Φωτοβολταϊκών Πάρκων» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες