Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Καλωσορίσατε στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα για Αστικές υποθέσεις

Μέσω του παρόντος Άτλαντα θα είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση με τρόπο απλό σε συγκεκριμένες πληροφορίες, πολύ σημαντικές για τη δικαστική συνεργασία σε Αστικές υποθέσεις. Ο Άτλαντας θα σας επιτρέψει να αναζητήσετε και να εντοπίσετε τα Δικαστήρια και τις λοιπές αρμόδιες αρχές στις οποίες θα είναι δυνατό να προσφύγετε για ποικίλους σκοπούς. Θα είναι επίσης δυνατό να συμπληρώσετε με τρόπο άμεσο τις υπάρχουσες αιτήσεις, να τροποποιήσετε τη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί πριν από την εκτύπωση, και να τις μεταδώσετε με τρόπο ασφαλή.

Οι πληροφορίες που παρέχει η Κροατία για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Δικαστήρια των κρατών μελών

Αποζημίωση των θυμάτων βίας (οδηγία 2004/80/EK)