Έξοδα Κηδείας για ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ ελεύθεροι επαγγελματίες

Ο ΟΑΕΕ καταβάλλει έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

α) Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ο ΟΑΕΕ καταβάλλει εφάπαξ για έξοδα κηδείας το ποσό των 1.200,00 €.

Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου εφόσον:

1. Ο θάνατος επήλθε μετά την εγγραφή στα Μητρώα του Οργανισμού.

2. Ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο του θανάτου του ή δεν είχε περάσει χρόνος από τη διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.

β) Επίσης, σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, ο ΟΑΕΕ καταβάλλει εφάπαξ ποσό για έξοδα κηδείας, το οποίο ορίζεται σε 762,00€ (αντιστοιχεί στο 5πλάσιο της εισφοράς του κλάδου σύνταξης της ΠΟ1 ασφαλιστικής κατηγορίας κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το ισχύον ποσό).

Τα έξοδα κηδείας συνταξιούχου καταβάλλονται εφόσον:

1) Η σύνταξη ή το εξωϊδρυματικό επίδομα υπόκειντο έως την ημερομηνία θανάτου σε κράτηση του κλάδου υγείας.

2) Να μην έχει γίνει ανάληψη των συντάξεων από την ημερομηνία θανάτου και μετά.

3) Να μην έχει ακυρωθεί ο τραπεζικός Λογαριασμός στον οποίο καταβαλλόταν η σύνταξη.

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (Α και Β), εάν η σωρός μεταφερθεί για ταφή σε νεκροταφείο άλλης πόλης από τον τόπο θανάτου του ασφαλισμένου και η πόλη αυτή απέχει πάνω από 100χλμ., καταβάλλονται έξοδα μεταφοράς της σωρού μέχρι του ποσού των 205,00€ ενώ αν η πόλη απέχει πάνω από 200χλμ. καταβάλλονται έξοδα μέχρι 380,00€.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ και ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ και ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Α) Αίτηση από τον εμφανιζόμενο ως «πελάτης ή εντολέας», στο τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών.

Β) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου

Γ) Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών ή πρωτότυπες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών

Δ) Βιβλιάριο ασθενείας και ΑΜΚΑ του θανόντα.

Ε) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου

ΣΤ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμιευτηρίου ή Όψεως, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός ΙΒΑΝ και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή του προσώπου στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

Αιτήσεις

Αίτηση για έξοδα κηδείας ασφαλισμένου. 

Αίτηση για έξοδα κηδείας συνταξιούχου.