ΓΕΣ/ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΣ/ΣΧΟΛΗ ΠΒ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ), με έδρα τη Ν. Πέραμο Αττικής, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών της αναγκών της το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψήφιους στις εγκαταστάσεις της ΣΠΒ από 27 Ιουνίου 2016 μέχρι και την 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00 ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων, το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, η οποία θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση της ΣΠΒ είναι:

Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ)
Στρατόπεδο «Τχη (ΠΒ) Γεωργιάδη Θωμά»
Οδός 28ης Οκτωβρίου 189, ΤΚ 19006
Νέα Πέραμος Αττικής

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τη Σχολή Πυροβολικού κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα στα τηλέφωνα 22960-33497 ή 22960-32848 (εσωτ. 240).

Περισσότερες πληροφορίες

Το κείμενο της προκήρυξης