Ιδιωτική Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κτήματος Ανοιξης Δεσκάτης

Αριθ. 107874 – ΦΕΚ B 2495 – 12.08.2016
Έγκριση προγράμματος θήρας της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Κτήματος Άνοιξης (ΙΕΚΠ) κυνηγετικής περιόδου 2016- 2017






Αριθμ. 47903 – ΦΕΚ B 1048 – 14.04.2016
Χαρακτηρισμός και ίδρυση Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής.

Χαρακτηρίζουμε και Ιδρύουμε ως Ιδιωτική Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κτήματος Ανοιξης (ΙΕΚΠ), έκταση συνολικού εμβαδού 2.954,25 στρεμμάτων, στο Ανατολικό Τμήμα του Ιδιωτικού Δάσους «Ξηρού» Τ.Κ Άνοιξης του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε Γρεβενών.

Η ανωτέρω Ιδιωτική Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή βρίσκεται στα Βόρεια της Τ.Κ Άνοιξης, Νοτιοδυτικά της Τ.Κ Καρπερού , Ανατολικά της Τ.Κ Ανθρακιάς του Δήμου Δεσκάτης Π.Ε Γρεβενών, Νότια του ποταμού Αλιάκμονα και οριοθετείται ως προς το Βόρειο και Νότιο όριο της από τα ρέματα Βατσινιό και Σιούτσα αντίστοιχα που εκβάλλουν στον ποταμό Αλιάκμονα.

Τα όρια της απεικονίζονται στο συνημμένο χάρτη κλίμακας 1/5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης