ΚΑΔ για τις δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

Aριθμ. 210053 – ΦΕΚ τεύχος Β 2905/02.05.2023
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και των κωδικών ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 107, των ΚΑΔ και των κωδικών ειδικότητας στους οποίους εμπίπτουν οι υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 107, του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 83).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζουμε:
α) Τους κωδικούς ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι εργαζόμενοι στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).
β) Τους κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) στους οποίους εμπίπτουν οι επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).
γ) τους κωδικούς ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι εργαζόμενοι σε υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).
δ) Τους ΚΑΔ στους οποίους εμπίπτουν οι επαγγελματίες υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).

Άρθρο 2
Καθορισμός κωδικών ειδικότητας εργαζόμενων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα

Οι κωδικοί ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι εργαζόμενοι στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), είναι οι εξής:

Άρθρο 3
Καθορισμός Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

1. Οι ΚΑΔ, στους οποίους εμπίπτουν οι επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), είναι οι εξής:
2. Όπου στον ανωτέρω πίνακα αναφέρεται τετραψήφιος ΚΑΔ, νοείται ότι περιλαμβάνονται και όλοι οι πενταψήφιοι, εξαψήφιοι και οκταψήφιοι ΚΑΔ που υπάγονται σε αυτόν και όπου αναφέρεται εξαψήφιος ΚΑΔ, νοείται ότι περιλαμβάνονται σε αυτόν όλοι οι οκταψήφιοι ΚΑΔ που υπάγονται σε αυτόν.

Άρθρο 4
Καθορισμός κωδικών ειδικότητας εργαζόμενων σε υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

Οι κωδικοί ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι εργαζόμενοι σε υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), είναι οι εξής:

314136
Χειριστές μικροφωνικών εγκαταστάσεων

756102
Λιθογράφοι εκτυπώσεων

756104
Λινοτύπες και μονοτύπες
314137
Χειριστές συσκευών ηχοληψίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου

756105
Μαρμαράδες, σελιδοποιοί τυπογραφείων
314200
Χειριστές ραδιοτηλεοπτικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

756300
Χαράκτες τυπογραφίας

756308
Λιθοχαράκτες τυπογραφίας
314209
Χειριστές εξοπλισμού ραδιοτηλεοπτικών στούντιο

756310
Μελανωτές λιθογραφίας

756320
Φωτολιθογράφοι
314210
Χειριστές εξοπλισμού ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών

756322
Φωτοχαράκτες

756402
Εμφανιστές-εκτυπωτές μαυρόασπρων ή έγχρωμων φιλμ (εκτύπωση σε σκοτεινό θάλαμο)
314213
Τηλεόρασης και ραδιοφωνίας μηχανημάτων, χειριστές

342900
Καλλιτεχνικοί πράκτορες και πράκτορες παροχής υπηρεσιών μ.α.κ.

756406
Στεγνωτές κινηματογραφικών φιλμ

756410
Τυπωτές φιλμ (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
342902
Θεατρικοί μάνατζερ

342905
Ιμπρεσάριοι (θεατρώνες)

756411
Φωτογραφιών ασπρόμαυρων, εμφανιστές (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
342906
Καλλιτεχνικοί πράκτορες

342910
Πράκτορες θεατρικών παραστάσεων

342911
Πράκτορες καλλιτεχνικών γραφείων

756412
Φωτογραφιών εγχρώμων, εμφανιστές
(με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
342912
Πράκτορες λογοτεχνίας και λογοτεχνικών έργων

756413
Φωτογραφιών εκτυπωτές και μεγεθυντές (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
342913
Πράκτορες μουσικών παραστάσεων

347016
Σχεδιαστές αφίσας

7565
Βιβλιοδέτες κ.π.α.ε.
347025
Σχεδιαστές σκηνικών θεάτρου και κινηματογράφου

756504
Επιμαρμαρωτές σελίδων
347026
Σχεδιαστές τυπογραφίας

756505
Επιχρυσωτές σελίδων βιβλιοδεσίας
348204
ντισκ τζοκεϊ (disc-jockey)

756506
Τεχνίτες προετοιμασίας γραμμάτων για βιβλιοδεσία
421108
Ταμίες, πωλητές εισιτηρίων θεάτρου

756507
Ράφτες βιβλιοδεσίας
517004
Εφαρμοστές περουκών σε ηθοποιούς θεάτρου

756508
Τυπωτές τίτλων βιβλίων
517009
Μακιγιέρ ηθοποιών κινηματογράφου και θεάτρου

756509
Τυπωτές-διακοσμητές εξωφύλλων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
723003
Θεάτρων σκηνικών, ξυλουργοί

756510
Φινιριστές βιβλίων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)
723036
Ξυλουργοί σκηνικών θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεόρασης κ.λπ.

756511
Χρυσοτύπες βιβλίων
723046
Σκηνικών θεάτρου, κινηματογράφου ξυλουργοί

756601
Κατασκευαστές μητρών μεταξοτυπίας

756602
Κόπτες και κατασκευαστές μεμβρανών μεταξοτυπίας
729113
Ελαιοχρωματιστές σκηνικών θεάτρου και κινηματογράφου

756604
Πιεστές εκτυπωτικής μηχανής υφασμάτων
752003
Ηχείων και άλλων μερών πιάνων, κατασκευαστές

756605
Τεχνίτες γραμματοσήμων μεταξοτυπίας
752005
Επισκευαστές μουσικών οργάνων

756606
Τυποβαφείς υφασμάτων, τυπωτές μεταξοτυπίας
752010
Κλειδοκυμβάλων και γενικά μουσικών οργάνων, χορδιστές

756607
Τυπωτές ανάγλυφων σχεδίων σε ξύλο, ελαστικό, ύφασμα, χαρτί κ.λπ.
752011
Κουρδιστές πιάνων

752015
Ρυθμιστές φωνών εκκλησιαστικών οργάνων

756608
Τυπωτές με σκαλιστό ξύλο

756609
Τυπωτές μεμβρανών μεταξοτυπίας
752016
Ρυθμιστές μουσικών οργάνων
(έγχορδα, κρουστά και πνευστά)

756610
Τυπωτές σχεδίων

756611
Τυπωτές υφασμάτων ή χαρτιού ταπετσαρίας με χαραγμένες σανίδες ή κυλίνδρους
756100
Τυπογράφοι, στοιχειοθέτες κ.π.α.ε.

756101
Διαλογείς και διαλύτες (μαρμαράδες) τυπογραφίας

782001
Αμπιγιέρ

Άρθρο 5
Καθορισμός ΚΑΔ επαγγελματιών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

1. Οι ΚΑΔ, στους οποίους εμπίπτουν οι επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), έχουν ως εξής:

2. Όπου στον ανωτέρω πίνακα αναφέρεται πενταψήφιος ΚΑΔ, νοείται ότι περιλαμβάνονται και όλοι οι εξαψήφιοι και οκταψήφιοι ΚΑΔ που υπάγονται σε αυτόν και όπου αναφέρεται εξαψήφιος ΚΑΔ, νοείται ότι περιλαμβάνονται σε αυτόν όλοι οι οκταψήφιοι που υπάγονται σε αυτόν.

Άρθρο 6
Λοιπές Διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.