Κορονοϊός χάρτες ECDC. Η επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας

Κορονοϊός χάρτες ECDC. Η επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας

Η επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας στα κράτη μέλη της ΕΕ

 

Δημοσιεύτηκαν (21.1.2021) από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ECDC οι έγχρωμοι χάρτες που αποτυπώνουν την επιδημιολογική εικόνα στα κράτη μέλη της ΕΕ (+Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

 

Αυτοί οι χάρτες δημοσιεύονται από το ECDC κάθε Πέμπτη προς υποστήριξη της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση στον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας ως απάντηση στην πανδημία COVID-19, η οποία εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 13 Οκτωβρίου 2020.

Οι χάρτες βασίζονται σε δεδομένα που αναφέρονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης (TESSy) έως τις 23:59 κάθε Τρίτη.

 
Οι περιοχές σημειώνονται στα ακόλουθα χρώματα:

πράσινο εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι χαμηλότερο από 25 περιπτώσεις ανά 100 000 και το ποσοστό θετικής δοκιμής κάτω από 4%

πορτοκαλί εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι χαμηλότερο από 50 περιπτώσεις ανά 100.000, αλλά το ποσοστό θετικής δοκιμής είναι 4% ή υψηλότερο ή, εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι μεταξύ 25 και 150 περιπτώσεων ανά 100 000 και το ποσοστό θετικότητας δοκιμής είναι κάτω από 4%

κόκκινο εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι 50 περιπτώσεις ανά 100.000 ή υψηλότερο και το ποσοστό θετικής δοκιμής είναι 4% ή υψηλότερο ή εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι υψηλότερο από 150 περιπτώσεις ανά 100 000 ·

γκρι εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή εάν ο ρυθμός δοκιμής είναι χαμηλότερος από 300 περιπτώσεις ανά 100.000.

 

Δείτε:

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ECDC – οι έγχρωμοι χάρτες