Λαϊκές αγορές Τσακός Αγίας Παρασκευής και Ασπροπύργου

Λαϊκές αγορές Τσακός Αγίας Παρασκευής και Ασπροπύργου

Αριθμ. απόφ. 313/2015 – ΦΕΚ B 2447 – 13.11.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 268/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Τσακός του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ημέρα Δευτέρα, της Γ ́ Αθηνών.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 33η/29−10−2015 θέμα 7ο)
αποφασίζει ομόφωνα:
Τροποποιεί την με αριθμ. 268/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και καθορίζει τη λειτουργία  της λαϊκής αγοράς Τσακός, του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ημέρα Δευτέρα, της Γ ́ Αθηνών, ως εξής:
Α) οδός Σπάρτης (από Γραβιάς έως Αθ. Διάκου) από 01/01 έως 30/06 εκάστου έτους και
Β) οδός Μιαούλη (από πλατεία Περικλέους μέχρι την οδό Ύδρας) από 01/07 έως 31/12 εκάστου έτους
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. απόφ. 312/2015 – ΦΕΚ B 2447 – 13.11.2015
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Ασπροπύργου, ημέρα Σάββατο της Ζ ́ Αττικής (Δήμος Ασπροπύργου).
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 33η/29−10−2015 θέμα 6ο)
αποφασίζει ομόφωνα:
Η λαϊκή αγορά Ασπροπύργου, του Δήμου Ασπροπύργου, ημέρα Σάββατο, της Ζ ́ Αττικής, να λειτουργεί μόνιμα επί της οδού Γενοκτονίας, περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.