Λήγει η προθεσμία της προκήρυξης των Δικαστικών Υπαλλήλων

Οδηγίες για την υποβολή των δικαιολογητικών του ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2023

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης) στην οποία δηλώνεται μία (1) μόνο κατηγορία στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) , κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) .

 

Η αίτηση θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου

https://e-applications.esdi.gr:4430/EsdiClerks

 

Η λειτουργία της πλατφόρμας των αιτήσεων λήγει 29.03.2023 και ώρα 24:00

 

Για τυχόν διευκρινίσεις αποστέλλετε, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, e-mail στο [email protected] και [email protected]

 

  

 

(Αριθμός 5282οικ) – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. 7/09.03.2023
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (Αριθμός 5282οικ) – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. 7/09.03.2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης