Με τον Αγιασμό ανοίγουν την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 τα σχολεία

Την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τον αγιασμό και το μοίρασμα των βιβλίων

Από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα

 

 

Δεν ανοίγουν την Δευτέρα τα σχολεία της Θεσσαλίας

Μετά από συνεννόηση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Θεσσαλίας λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας, ανακοινώνεται με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ότι τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ως εκ τούτου τα σχολεία της Θεσσαλίας δεν ανοίγουν την Δευτέρα

 

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία 2023-2024. Αλλαγές στις ώρες αποχώρησης

Για το σχολικό έτος 2023-2024, οι μαθητές των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων όπου εφαρμόζεται το αναβαθμισμένο πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα αποχώρησης όχι μόνο στις 15:50 ή στις 17:30, αλλά και στις 14:55, προς διευκόλυνση των γονέων και κηδεμόνων

Διευκρινίζεται ότι το νέο ωράριο αφορά στο σύνολο των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων σε όλη τη χώρα

 

Αριθμ. Φ 12/93792/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5224/28.08.2023
Ρυθμίσεις για το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ρυθμίζουμε για το σχολικό έτος 2023-2024, την ώρα αποχώρησης από τις σχολικές μονάδες που εφαρμόζεται το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ως εξής:

«Για το σχολικό έτος 2023-2024, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.

Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης»

Η υπό στοιχεία Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1/10-8-2022 υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 4215), εφαρμόζεται και το σχολικό έτος 2023-2024