Νέα παράταση προθεσμίας για το Αγροτικό Τιμολόγιο ΔΕΗ

Νέα παράταση προθεσμίας για το Αγροτικό Τιμολόγιο ΔΕΗ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για το αγροτικό τιμολόγιο ΔΕΗ, για τη διατήρηση του μειωμένου αγροτικού τιμολογίου από τους εκάστοτε δικαιούχους

 

Η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για το αγροτικό τιμολόγιο, η οποία έληξε 31 Μαρτίου 2021, έως την 30 Σεπτεμβρίου 2021

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ, εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία για την εκκαθάριση του Μητρώου των δικαιούχων του αγροτικού τιμολογίου, ξεκίνησε τη διαδικασία από το 2014.

Η ΔΕΗ καλεί εκ νέου τους αγρότες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, προς την εταιρεία, ειδικά εκείνους που για οποιοδήποτε λόγο έχουν διακόψει την αγροτική τους δραστηριότητα και συνεχίζουν παράτυπα να απολαμβάνουν τα προνόμια του αγροτικού τιμολογίου.

  

Διευκρινίσεις

• Το Αγροτικό Τιμολόγιο χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των αναγκαίων δικαιολογητικών για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Αν οποτεδήποτε διαφοροποιηθεί η αρχική δραστηριότητα αγροτικής χρήσης, θα διακόπτεται η χορήγηση του Αγροτικού Τιμολογίου.

• Στο Αγροτικό Τιμολόγιο, η χρέωση για την καταναλωθείσα ενέργεια (€ ανά kWh) παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως του ύψους κατανάλωσης. Το ποσό του παγίου υπολογίζεται πάντα αναλογικά, με την εφαρμογή ενός συντελεστή αναγωγής ημερών (αριθμός ημερών για τις οποίες εκδόθηκε ο λογαριασμός/30).

• Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ως ισχύει, η ΔΕΗ συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τέλη, φόρους [Φ.Π.Α., Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Ειδικό Τέλος 5‰] και ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΕΡΤ, ΤΑΠ), όπως ορίζονται από την Πολιτεία.

1. Χορηγείται σε αγροτικούς πελάτες που θα συνάψουν σύμβαση, με υποχρέωση να διακόπτουν τις ώρες που τους ζητείται από τη ΔΕΗ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όλη η ενέργεια της περιόδου τιμολόγησης θα τιμολογείται με ένα από τα Επαγγελματικά Τιμολόγια.

2. Ισχύς Χρεώσεων: Σύστημα Μεταφοράς & Δίκτυο Διανομής από 1.1.2017, Λοιπών Χρεώσεων από 1.12.2016, ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2018 & ΥΚΩ από 1.1.2012.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση του Αγροτικού Τιμολογίου, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ ή στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα.