NOMOΣ 4332/2015. Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

NOMOΣ 4332/2015. Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής ΙθαγένειαςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αθήνα, 25/8/2015
Α.Π. Φ. 130181 / 18258

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 29

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 76 A/09.07.2015 δημοσιεύθηκε και ισχύει από την ως άνω ημερομηνία ο ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας – Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».

Με τον ανωτέρω νόμο και πιο συγκεκριμένα με το Μέρος Πρώτο «Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας» (άρθρα 1-3) αυτού επέρχονται σειρά από αποφασιστικές τομές στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ – ν. 3284/2004), κυρίως στη βάση μιας αντίληψης που σκοπό έχει να διασφαλίσει την ομαλή ανάπτυξη και ένταξη στην Ελληνική κοινωνία των αλλοδαπών παιδιών που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν: α) στη ρύθμιση της εκκρεμότητας της δυνατότητας κτήσης ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και φοιτούν στην Ελλάδα καθώς και από αλλοδαπούς που έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ή από σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, μετά την έκδοση της 460/2013 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, όπως είχε εισαχθεί με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 και του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 και β) στη ρύθμιση της δυνατότητας αποβολής της Ελληνικής ιθαγένειας από όσους αλλοδαπούς απέκτησαν αυτήν όντας ανήλικοι, εντός προθεσμίας από την ενηλικίωσή τους.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται, προς ενημέρωσή σας, οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων (άρθρα 1-3) του νέου νόμου

Δικηγορικό γραφείο
«Ιωάννης Γκούσκος & Παναγιώτα Μανούσου»

Ιθαγένεια – Άδεια Διαμονής – Άδεια εργασίας
Τηλ. 2103605246 – 2103302735  Κινητό: 6944897572
e-mail: [email protected] – [email protected]

NOMOΣ 4332/2015 – ΦΕΚ A 76 – 09.07.2015Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις

Αριθμ. 130181/6353 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1208/02.04.2018
Προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Στο υπό στοιχείο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της αριθ. 130181/25843/11-11-2014 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών (Β’ 3142), προστίθενται περιπτώσεις αη και αθ ως εξής:

«αη) άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2910/2001 (Α’ 91), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (Α’ 284), της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3731/2008 (Α’ 263) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),

αθ) άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), εξαιρουμένων των στελεχών της παρ. 2 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 53969/22.10.2014 (Β’ 2928), καθώς και άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36Α του ν. 3386/2005 (Α’ 212) και του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β του ν. 4251/2014 (Α’ 80)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.