ΟΑΕΕ. Νέο ωράριο εισόδου του κοινού από 20-10-2014

ΟΑΕΕ
Αθήνα, 15 – 10 -2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο ωράριο εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ

Νέο ωράριο καθιερώνεται από 20-10-2014 για την είσοδο του κοινού στις Υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με στόχο αφ’ ενός την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αφετέρου την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα καθορίζονται οι παρακάτω ώρες εξυπηρέτησης κοινού, για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου από 07:30 έως 15:00.

2. Λοιπές Υπηρεσίες από 12.00 έως 15.00.

3. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών από 07:30 έως 15:00.

 

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου από 07:30 έως 15:00.

2. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, απονομής και εκκαθάρισης συντάξεων από 11.00 έως 14.00 εκτός Τετάρτης.

3. Λοιπές Υπηρεσίες από 08.00 έως 14.00.

4. Υπηρεσίες Ταμείου από 08.00 έως 13.00.

5. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών από 07:30 έως 15:00.