Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους μισθούς και συντάξεις

Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85/12.5.2016) και του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»

ΣχετικάΕφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου