Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές ναυτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: 7ΦΩΚΗ – ΤΚΕ
Αθήνα 8 Απριλίου 2015
ΠΟΛ: 1084

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές αλλοδαπών αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος που υπηρετούν σε εμπορικά πλοία.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: