Παράταση επιδότησης ενοικίου στους σεισμόπληκτους Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας

Αριθμ. Οικ. 7057/Α36 – ΦΕΚ Β 2338 – 29.08.2014

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας που επλήγησαν από τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης από τη 12η Ιουνίου 2014 έως και την 11η Σεπτεμβρίου 2014.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ» της υπ’ αρ. Υ.Α.Σ. οικ. 1078/Α36/11.2.2014 (ΦΕΚ 296/Β/11.02.14) (ΑΔΑ: ΒΙΡΝ1-ΚΗΔ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων.

Αριθμ. Οικ. 7057/Α36 – ΦΕΚ Β 2338 – 29.08.2014