Συγχώνευση της ΔΟΥ Βύρωνα στη ΔΟΥ ΙΖ Αθήνας

Συγχώνευση της ΔΟΥ Βύρωνα στη ΔΟΥ ΙΖ Αθήνας

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, από τις 11.11.2019 η ΔΟΥ Βύρωνα συγχωνεύεται στη ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης και με σκοπό την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ).

Με τη με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019/04-11-2019 (ΦΕΚ 4054/Β/6.11.2019) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., από τις 11.11.2019 η Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Α’-Β’ τάξεως συγχωνεύεται στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, Α’ τάξεως.

Αυτό σημαίνει ότι την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019, η ΔΟΥ Βύρωνα θα είναι κλειστή για το κοινό και από τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019, οι φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που υπάγονται στη ΔΟΥ Βύρωνα, θα εξυπηρετούνται από τη ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών που βρίσκεται στην οδό Δαμάρεως 175

Με τη συγχώνευση αυτή εξοικονομούνται πόροι, τόσο ανθρώπινοι όσο και οικονομικοί, με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.