Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων, Μνημείων 2019

Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων, Μνημείων 2019

Καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, έως 31 Οκτωβρίου 2019

  

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/196043/ 137698/3394/1896 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1306/16.04.2019
Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, έτους 2019

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, από την 15 Απριλίου 2019 έως την 31 Οκτωβρίου 2019 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα

Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και δεκαπέντε (15) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.

2. Όλοι οι ως άνω Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία παραμένουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα και την Πρωτομαγιά, επίσημες αργίες του Κράτους.

Τη Μεγάλη Παρασκευή λειτουργούν 12:00-17:00 και το Μεγάλο Σάββατο 08:30-16:00

3. Τις λοιπές ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 1157/1981, ΦΕΚ 126/Α/12-5-1981 αρ. 11 παρ. 1) (Δευτέρα του Πάσχα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, Δεκαπενταύγουστος και 28 Οκτωβρίου), οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία λειτουργούν με το ωράριο που ορίζεται ανωτέρω (παρ. 1).

Εισιτήριο, μειωμένο εισιτήριο και ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

4. Στο σύνολο των Αρχαιολογικών Χώρων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωράριο (08:00-20:00), καθώς και στα Μουσεία που λειτουργούν εντός αυτών, το ωράριο από 1 Σεπτεμβρίου 2019 διαμορφώνεται, λόγω σταδιακής μείωσης της διάρκειας της ημέρας, ως ακολούθως:

1 έως 15 Σεπτεμβρίου 8:00-19:30, 16 έως 30 Σεπτεμβρίου 8:00-19:00, 1 έως 15 Οκτωβρίου 8:00-18:30 και 16 έως 31 Οκτωβρίου 8:00-18:00

  

5. Με την απόφαση αυτή παύει η ισχύς των προηγουμένων σχετικών αποφάσεων.

6. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοινώνεται στον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/196043/ 137698/3394/1896 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1306/16.04.2019

Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, έτους 2019