ΑΑΔΕ: Ρυθμίσεις με ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις

ΑΑΔΕ: Από την σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεών σας, καθώς και τα τυχόν ποσά επιστροφών φόρων και καταβολών που εκκρεμούν προς πίστωση, όπως αυτά έχουν υπολογιστεί με βάση το άρθρο 87 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

https://www.aade.gr/rythmiseis-me-anexoflites-ekprothesmes-doseis

Οδηγίες για τις ρυθμίσεις με ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις