ΑΔΕΔΥ. Διεκδίκηση με αγωγές των αναδρομικών των δώρων και επιδόματος αδείας

ΑΔΕΔΥ. Διεκδίκηση με αγωγές των αναδρομικών των δώρων και επιδόματος αδείας

Μετά την επίσπευση της εκδίκασης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, της υπόθεσης για τη συνταγματικότητα ή μη του Ν. 4093/2012 που κατάργησε εντελώς τα δώρα και το επίδομα αδείας η νομική σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ γνωμοδότησε ότι οι ενδιαφερόμενοι να διεκδικήσουν τα αναδρομικά των δώρων και επιδόματος αδείας πρέπει να καταθέσουν αγωγές μέχρι την 15 Μαρτίου 2019 και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019Ενημερωτικό σημείωμα (01-03-2019) της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ για την διεκδίκηση με αγωγές των αναδρομικών των δώρων και επιδόματος αδείας

 

 

 

Αναλυτικά η επιστολή της ΑΔΕΔΥ αναφέρει τα εξής:

Θέμα: «Διεκδίκηση αναδρομικών 13ου – 14ου μισθού».

Μετά την επίσπευση της εκδίκασης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, της υπόθεσης για τη συνταγματικότητα ή μη του Ν. 4093/2012 που κατάργησε εντελώς τα δώρα και το επίδομα αδείας (500 + 250 + 250 €), ζητήσαμε από τη Νομική σύμβουλο, σχετική Γνωμοδότηση.

Επειδή πέραν της συνταγματικότητας θα κριθεί επιπλέον και η αναδρομικότητα των απαιτήσεων, σας κοινοποιούμε τη σχετική Γνωμοδότηση προκειμένου να την αξιοποιήσετε για την καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων που εκπροσωπείτε.

Εξυπακούεται ότι η επαναφορά του συνόλου του 13ου και 14ου μισθού είναι στην προμετωπίδα των αιτημάτων μας και θα αποτελέσει αντικείμενο διεκδίκησης και στην επικείμενη συνάντηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον Υπουργό Οικονομικών.Κατόπιν της επιστολής αυτής η η νομική σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ γνωμοδότησε ότι δικαιούχοι των αναδρομικών είναι όλοι οι υπηρετούντες στο δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ και εξ αυτών όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν τα αναδρομικά των δώρων και επιδόματος αδείας πρέπει να καταθέσουν αγωγές μέχρι την 15 Μαρτίου 2019 και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019

Το κείμενο της γνωμοδότησης έχει ως εξής: