Άδεια στις εργαζόμενες για γυναικολογικό έλεγχο

Με διατάξεις τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, προβλέπεται η χορήγηση άδειας στις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα για επίσκεψη σε ιατρό γυναικολόγο για πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο . . .
Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου – Τροποποίηση άρθρου 232 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Στο άρθρο 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) και κωδικοποιηθέν άρθρο 40 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), Περί άδειας Προγεννητικών εξετάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Ο τίτλος τροποποιείται,ώστε να αναφέρεται και στον γυναικολογικό έλεγχο, β) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

  

 

«Άρθρο 232
Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου

1. Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά διάρκεια του χρόνου εργασίας.

2. Στις εργαζόμενες χορηγείται μία (1) ημέρα χρόνο άδεια αποδοχές για πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου».

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης