Άδεια στους εργαζόμενους για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού

Άδεια στους εργαζόμενους για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού

εφόσον ο εμβολιασμός ορίζεται εντός του νομίμου ωραρίου εργασίας 

 

Οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους εργαζομένους τους με κάθε τρόπο την διαδικασία προγραμματισμού και προσέλευσης στα εμβολιαστικά κέντρα κατόπιν των προγραμματισμένων ραντεβού, εφόσον αυτά πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου εργασίας τους ΢

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους, εφόσον η ώρα και η ημέρα του προγραμματισμένου εμβολιασμού τους, ορίζεται εντός του νομίμου ωραρίου εργασίας τους, να απουσιάσουν για διάστημα έως τριών (3) ωρών από την εργασία τους με άδεια του εργοδότη και αυτή τους η απουσία να είναι δικαιολογημένη, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 657 ΑΚ

 

Η εγκύκλιος του υπουργείου εργασίας