Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α),  εκδόθηκε η υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (ΦΕΚ 1309/Β) με την οποία ορίστηκε ότι αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα έξι (6) πιστοποιητικά αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

1.      Πιστοποιητικό γέννησης

2.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.      Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων

4.      Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γέννησης

5.      Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γάμου

6.      Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Σχετικά Αρχεία

 

Πηγή: ydmed.gov.gr