Αλλαγές στην υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης συζύγων

Με διατάξεις του νόμου 5073/2023, επέρχονται αλλαγές στην υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης συζύγων

 

Οι σχετικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

Νόμος 5073/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 204/11.12.2023
Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 45
Χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων – Αντικατάσταση περ. β) παρ. 4 άρθρου 67 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Η περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), περί υποβολής της δήλωσης φορολογίας φυσικών προσώπων και καταβολής του φόρου, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει με δήλωσή του μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή της χωριστής δήλωσης είναι δεσμευτική και για τον έτερο σύζυγο, είναι ανέκκλητη για το πρώτο έτος που αφορά και ισχύει για κάθε επόμενο φορολογικό έτος, αν δεν ανακληθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του αντίστοιχου έτους.».

2. Η παρ. 1 ισχύει για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2023 και των επόμενων ετών.

 

Σχετικά:

Στην περίπτωση που σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ποιος θα δηλώσει το εισόδημα που λαμβάνει το ανήλικο τέκνο τους από ακίνητη περιουσία;

Τα εισοδήματα του ανήλικου φορολογικού κατοίκου Ελλάδας, πλην του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Σε περίπτωση που οι γονείς του ανήλικου (σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης) υποβάλλουν χωριστή δήλωση, τα λοιπά εισοδήματά του προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα.

Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα, ενώ σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού (άρθρα 11, 67 παρ. 1, 30 έως 34 και 5 νόμου 4172/2013)

 

Σχετικά:  Ποιος γονέας έχει μείωση φόρου για τα τέκνα σε περίπτωση διαζυγίου διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης