Αναμνηστικό κέρμα 150 χρόνια από την πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2016 – ΦΕΚ A 198 – 21.10.2016
Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ κοπής 2016 με θέμα τα: α) «120 χρόνια από τη γέννηση του Δημήτρη Μητρόπουλου» και β) «150 χρόνια από την πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.

Άρθρο 1
1. Τίθενται σε κυκλοφορία νέα αναμνηστικά μεταλλικά κέρματα κυκλοφορίας των 2€, σε δύο παραστάσεις, με θέμα τα: α) «120 χρόνια από τη γέννηση του Δημήτρη Μητρόπουλου» και β) «150 χρόνια από την πυρπόληση της Μονής Αρκαδίου»
2. Τα κέρματα αυτά κόπτονται-τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 750.000 τεμαχίων ανά θέμα, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης και των δύο ως άνω κερμάτων είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2016.
3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2€, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Τα ειδικά χαρακτηριστικά των παραστάσεων, ανά θεματολογία, είναι:
Α) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ «120 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ»
– Περιμετρικά στο δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απεικονίζεται με φόντο επαναλαμβανόμενο μοτίβο από νότες, το πορτρέτο του Δημήτρη Μητρόπουλου.
– Εντός του πυρήνα, περιμετρικά του θέματος, αριστερά, αναγράφονται οι λέξεις «120 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
– Εντός του πυρήνα και αριστερά, αποτυπώνεται το έτος κοπής «2016» και το ανθέμιο (έμβλημα) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου.
– Εντός του πυρήνα και κάτω δεξιά, αποτυπώνεται το μονόγραμμα του καλλιτέχνη (Γιώργος Σταματόπουλος).
– Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Β) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ»
– Περιμετρικά στο δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα), απεικονίζεται η Μονή Αρκαδίου.
– Εντός του πυρήνα και κάτω από το κτίριο της Μονής, αναγράφονται οι λέξεις «ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ». Περιμετρικά, αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
– Εντός του πυρήνα, πάνω και δεξιά, αποτυπώνεται το έτος κοπής «2016» και κάτω, αποτυπώνεται το ανθέμιο (έμβλημα) του Ελληνικού Νομισματοκοπείου.
– Εντός του πυρήνα, κάτω και δεξιά από το ανάγλυφο της Μονής, αποτυπώνεται το μονόγραμμα του καλλιτέχνη (Γιώργος Σταματόπουλος).
– Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Άρθρο 2
Τις ποσότητες των εν λόγω κερμάτων το Ελληνικό Δημόσιο θα παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το προϊόν από τη διάθεση των κερμάτων θα μεταφέρεται σε πίστωση σχετικού λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 3
Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζονται οι νέες παραστάσεις της εθνικής όψης.