Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές της Ρόδου

Αριθμ. Απαγ. Δ/ξης: 4/2016 – ΦΕΚ B 2246 – 20.07.2016

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της νήσου Ρόδου για προστασία θηραμάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 στις παρακάτω εκτάσεις:

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΤΣΩΝ: εμβαδού 589,679 στρ. που ορίζεται ως εξής:
Από την παλαιά επαρχιακή οδό Μαριτσών- Παστίδας, στρίβουμε αριστερά στον χωματόδρομο που οδηγεί στο παλιό γήπεδο ποδοσφαίρου. Διέρχεται από την θέση «Βασιλικοί», ακολουθεί τον χωματόδρομο μέχρι τη θέση «Φυλάδια», όπου συναντά την επαρχιακή ασφαλτοστρωμένη οδό. Στρίβει δεξιά και φτάνει ως το κτήμα Χατζημανώλη, όπου και στρίβει αριστερά στον χωματόδρομο. Τον ακολουθεί και στρίβει δεξιά προς την μάντρα «Ζερβού».
Ακολουθεί το όριο του δάσους δεξιά και 200 μέτρα εντός αυτού, μέχρι που συναντά το μονοπάτι προς Σωτήρα, στη θέση «Κρύα Βρύση». Στρίβει δεξιά προς Μαριτσά, ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο αυτόν έως την παλαιά επαρχιακή οδό Μαριτσών – Παστίδας, όπου και η αφετηρία.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΗΜΟΚΑΣΤΡΟΥ: εμβαδού 3.455 στρ. που ορίζεται ως εξής:
Από παραλία Τραγανού ακολουθούμε την επαρχιακή οδό προς την εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου. Την ακολουθούμε έως την περιοχή Φαληράκι. Στρίβουμε δεξιά στην διασταύρωση (με φωτεινούς σηματοδότες) προς Προφήτη Αμώ και προχωράμε ευθεία (δεν στρίβουμε προς την εκκλησία του Πρφ. Αμώ, πάμε ευθεία), φτάνοντας στην παραλία Μαντώματα. Από εκεί παραλιακά φτάνουμε στην αφετηρία.

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστοτε ισχύουν.

Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής υπηρεσίας, της Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για τις κυνηγετικές περιόδους 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 5 Ιουλίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου