Αρμόδιος για αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ

Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 – ΦΕΚ B 56 – 15.01.2015
Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)