Χαρακτηρισμός ως μνημείων δύο (2) ευζωνικών στολών της Προεδρικής Φρουράς

Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/172949/102834/889/110 – ΦΕΚ B 1533 – 21.07.2015
Χαρακτηρισμός ως μνημείων δύο (2) ευζωνικών στολών της Προεδρικής Φρουράς, τύπου Εύζωνα αξιωματικού και Εύζωνα οπλίτη.

Χαρακτηρίζονται ως μνημεία, σύμφωνα με το Ν. 3028/2002, οι δύο ευζωνικές στολές του αξιωματικού και του οπλίτη της Προεδρικής Φρουράς, που φυλάσσονται σε προθήκη στο γραφείο του Διοικητή της Προεδρικής Φρουράς, διότι αποτελούν τεκμήρια τη νεώτερης ιστορίας της Ελλάδας, με ιδιαίτερη ιστορική και καλλιτεχνική αξία και η μέθοδος κατασκευής τους ακολουθεί και ενσωματώνει παραδοσιακές τεχνογνωσίες ραπτικής, κεντητικής και υποδηματοποιίας.