Διακοπή λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ)

Διακοπή λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ)

Εργασίες συντήρησης του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ), από την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 στις 8:00 π.μ, έως την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 στις 8:00 π.μ.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ), από την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 στις 8:00 π.μ, έως την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 στις 8:00 π.μ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα.

1. Τι είναι το ΕΣΥΠ;

Το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ) λειτουργεί παραγωγικά από την 1η Μαΐου 2014 με σκοπό την καταχώρηση και παρακολούθηση της εξόφλησης των δαπανών και τελών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Κάθε φορέας που έχει το δικό του ΑΦΜ, στο οποίο εκδίδονται οι λογαριασμοί του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία καταχώρησης στο Μητρώο Φορέων του ΕΣΥΠ. Οι εποπτευόμενοι φορείς που δεν έχουν δικό τους ΑΦΜ ή οι λογαριασμοί τους εκδίδονται στο ΑΦΜ του εποπτεύοντος φορέα, δεν χρειάζεται να εγγραφούν στο ΕΣΥΠ. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα υπάλληλοι των εποπτευόμενων φορέων να εξουσιοδοτηθούν ως χρήστες του ΕΣΥΠ του εποπτεύοντος φορέα και στη συνέχεια να τους ανατεθούν οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις που τους αφορούν με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

2. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί ένας φορέας της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορέων του ΕΣΥΠ;

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι Φορείς περιγράφεται με λεπτομέρεια στην εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΒΙΦΖΗ – 527) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.

3. Είμαι ο οικονομικά υπεύθυνος, ο φορέας μου καταχωρήθηκε επιτυχώς στο Μητρώο Φορέων και εξουσιοδοτήθηκαν οι υπάλληλοι που θα είναι χρήστες της εφαρμογής. Τι κάνω στη συνέχεια;

Από την 1η Οκτωβρίου 2014 θα εισάγονται από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τα στοιχεία των λογαριασμών (με ημερομηνία έκδοσης από 1η Οκτωβρίου 2014 και μετά) που αφορούν τους πιστοποιημένους φορείς. Ο οικονομικά υπεύθυνος κάθε φορέα πρέπει, μέσω της εφαρμογής και χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια TAXISNET του φορέα, να «μοιράζει» τις τηλεπικοινωνιακές παροχές στους πιστοποιημένους υπαλλήλους που θα είναι υπεύθυνοι για την έγκριση των λογαριασμών που τους αφορούν.

Για παράδειγμα, έστω ότι εισάγονται από τον πάροχο λογαριασμοί που αφορούν 5 τηλεπικοινωνιακές παροχές. Ο οικονομικά υπεύθυνος μπορεί να συνδέσει 2 από αυτές τις παροχές με τον ένα πιστοποιημένο υπάλληλο του φορέα και τις υπόλοιπες 3 με τον δεύτερο (υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσει και όλες τις παροχές και με τους δύο υπαλλήλους, γενικά δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υπάλληλων που είναι υπεύθυνοι για μία παροχή).

Ο οικονομικά υπεύθυνος πρέπει να προσέχει να μην υπάρχουν «ορφανές» παροχές (παροχές που δεν έχουν ανατεθεί σε κανένα υπάλληλο). Για αυτό το λόγο η παραπάνω διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που εισάγονται από τους παρόχους λογαριασμοί που αφορούν νέες τηλεπικοινωνιακές παροχές.

4. Είμαι εξουσιοδοτημένος χρήστης του ΕΣΥΠ από τον φορέα μου. Τι κάνω στη συνέχεια;

Από την 1η Οκτωβρίου 2014, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά μου διαπιστευτήρια TAXISNET (τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίηση μου και ουδεμία σχέση υπάρχει μεταξύ του ΕΣΥΠ και των φορολογικών μου δεδομένων), ελέγχω μέσω της εφαρμογής τους λογαριασμούς που αντιστοιχούν στις παροχές που μου έχει αναθέσει ο οικονομικά υπεύθυνος του φορέα. Κάθε νέος λογαριασμός που εισάγεται από τους παρόχους εμφανίζεται ως Νέος λογαριασμός από Πάροχο. Οι επιλογές που έχω για κάθε λογαριασμό είναι οι παρακάτω:

Αποδοχή Χρέωσης από Φορέα: όταν συμφωνώ με την χρέωση που αναγράφεται στον λογαριασμό (όσο αφορά την τρέχουσα περίοδο χρήσης χωρίς να λαμβάνω υπόψη μου τυχόν προηγούμενα υπόλοιπα)
Απόρριψη Χρέωσης από Φορέα: όταν διαφωνώ με την χρέωση που αναγράφεται στον λογαριασμό (όσο αφορά την τρέχουσα περίοδο χρήσης χωρίς να λαμβάνω υπόψη μου τυχόν προηγούμενα υπόλοιπα)
Εξοφλημένη Χρέωση: όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης του λογαριασμού
Μη εγκεκριμένη Χρέωση: όταν τελεσίδικα αποφασισθεί να μην εξοφληθεί ο λογαριασμός
Για τους λογαριασμούς που έχω αποδεχτεί την χρέωση τους εκτυπώνω το σχετικό αποδεικτικό προκειμένου να επισυναφθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και να προχωρήσει η διαδικασία εξόφλησης τους.
5. Υπάρχει η δυνατότητα ο ίδιος υπάλληλος να είναι πιστοποιημένος χρήστης σε 2 ή περισσότερους φορείς;

Ο ίδιος υπάλληλος μπορεί να είναι πιστοποιημένος μόνο σε ένα φορέα.

6. Υπάρχουν τηλεπικοινωνιακές παροχές που πρέπει να εξοφλούνται από τον φορέα μου αλλά δεν εκδίδονται στον ΑΦΜ του φορέα μου. Τι πρέπει να κάνω στα πλαίσια του ΕΣΥΠ;

Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί δεν θα εισάγονται στο ΕΣΥΠ από τους παρόχους και κατά συνέπεια δεν θα μπορούν να εξοφληθούν. Πρέπει να κάνετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με τον αντίστοιχο πάροχο έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στον ΑΦΜ του φορέα σας.