Διακοπή λειτουργίας του TaxisNet την Πέμπτη 07-02-2019

Διακοπή λειτουργίας του TaxisNet την Πέμπτη 07-02-2019

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 από τις 14:00 έως τις 23:00

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή (TaxisNet)