Διανομή – κατανομή κερδών στους εταίρους – μέλη των δικηγορικών εταιρειών

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διανομή – κατανομή κερδών στους εταίρους – μέλη των δικηγορικών εταιρειών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) ορίζεται ότι οι δικηγορικές εταιρείες διανέμουν αποκλειστικά μεταξύ των εταίρων (κατά τη μέθοδο που θα συμφωνούν κατά την αδέσμευτη κρίση τους) τα συνολικά κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας