Προσλήψεις Δήμο Δίου-Ολύμπου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Δίου-Ολύμπου που εδρεύει στο Λιτόχωρο Πιερίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 15 Τ.Κ. 60200 Λιτόχωρο απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Δίου -Ολύμπου (αρ. 107), (τηλ. επικοινωνίας: 2352350123)