ΕΦΚΑ. Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών ΟΓΑ και ΤΣΜΕΔΕ

ΕΦΚΑ. Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών ΟΓΑ και ΤΣΜΕΔΕ

Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταβολήςτων αναδρομικών οφειλών του Α΄ εξαμήνου 2013 του ν. 3986/2011 των ασφαλισμένων του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,

και

– των έως 31-12-2016 ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών)

λήγει την 31-07-2018

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (π.χ. ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα, παροχές αγροτικής εστίας).

Οι ως άνω ασφαλισμένοι καλούνται να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές