Έκδοση συλλεκτικού νομίσματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ – ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό αργυρά συλλεκτικά νομίσματα ονομαστικής αξίας €10, με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ – ΔΙΟΓΕΝΗΣ»

Η ανακοίνωση με την απεικόνιση των νομισμάτων

Αριθμ. 2/3029/0025 – ΦΕΚ Τεύχος Β 117/24.01.2017
Έκδοση χρυσού και αργυρού συλλεκτικού νομίσματος με θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ – ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών νομισμάτων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος:

Α) Χρυσό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας €200, κοπής 2017, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ – ΔΙΟΓΕΝΗΣ», έως την ποσότητα των χιλίων (1.000) τεμαχίων.

Β) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας €10, κοπής 2017, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ – ΔΙΟΓΕΝΗΣ», έως την ποσότητα των δύο χιλιάδων (2.000) τεμαχίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.