Εκλογές 2023. Άδεια στους εργαζόμενους για να ψηφίσουν

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Μαΐου 2023 η ΓΣΕΕ ενημερώνει ότι ισχύουν τα εξής (αναμένεται έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης).

Από την εκλογική νομοθεσία προβλέπεται, σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών, η δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εργαζομένων τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα.

Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια.

Σε περίπτωση που συμπέσουν οι εκλογές στο διάστημα της αδείας, διακόπτεται η άδεια, χορηγούνται οι ημέρες ειδικής αδείας εκλογών και η κανονική άδεια συνεχίζεται μετά από την ειδική άδεια εκλογών.

 

Αριθμ. 46445 – ΦΕΚ τεύχος Β 2989/06.05.2023
Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.