Έξοδα κηδείας. Δικαιούχοι, αιτήσεις, χρόνος πληρωμής

Έξοδα κηδείας. Δικαιούχοι, αιτήσεις, χρόνος πληρωμής. Πώς μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση Εξόδων Κηδείας;

Εφόσον ο υπεύθυνος του γραφείου τελετών αναρτήσει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο – απόδειξη παροχής υπηρεσιών, για να αιτηθείτε τα έξοδα κηδείας για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ και άμεσα ασφαλισμένο του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ημερομηνία θανάτου από την 1/7/2020:

– Εισέρχεστε με τη χρήση των κωδικών Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική υπηρεσία εξόδων κηδείας
– Καταχωρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας χρήστη, e-mail και τηλέφωνο ώστε να λάβετε τον κωδικό επιβεβαίωσης για την ολοκλήρωση εισόδου.
– Επιλέγετε «Έξοδα Κηδείας» και νέα αίτηση
– Καταχωρείτε τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή
– Καταχωρείτε τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του θανόντα
– Επιλέγετε αποθήκευση και υποβολή της αίτησης.

 

Ηλεκτρονική υπηρεσία εξόδων κηδείας

https://apps.e-efka.gov.gr/eAccess/login.xhtml

 

Πόση προθεσμία έχω για να υποβάλω αίτηση χορήγησης εξόδων κηδείας;

· Πέντε (5) έτη από τον θάνατο για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους τ. ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, τ. ΙΚΑ/ΤΑΞΥ, τ. ΟΠΑΔ, τ. ΕΤΑΑ και τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠΕΤΒΑ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΤΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ),

· Ένα (1) έτος από τον θάνατο για τον τ. ΟΑΕΕ , τ. ΝΑΤ , τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τ. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΔΕΗ

· Δύο (2) έτη για τον τ. ΟΓΑ.

Πρέπει να φυλάσσονται τα δικαιολογητικά και για πόσο χρόνο;

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί για τρία έτη το πρωτότυπο τιμολόγιο και τις αποδείξεις.

Ο θανών ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος στον τ. ΟΑΕΕ. Πού μπορώ να υποβάλλω το αίτημα για τα έξοδα κηδείας;

Θα απευθυνθείτε, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την επαγγελματική έδρα του θανόντα .

Ο θανών ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τ. ΟΓΑ. Πού μπορώ να υποβάλλω το αίτημα για τα έξοδα κηδείας;

Θα απευθυνθείτε, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας

Ο θανών ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος στο τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Πού μπορώ να υποβάλλω το αίτημα για τα έξοδα κηδείας;

Θα απευθυνθείτε ή θα αποστείλετε το αίτημα με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Α΄ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (28ης Οκτωβρίου 54, ΤΚ 10682 Αθήνα)

Ο θανών ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΕΤΕ). Που μπορώ να υποβάλλω το αίτημα για τα έξοδα κηδείας;

Θα απευθυνθείτε ή θα αποστείλετε το αίτημα με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Α΄ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (28ης Οκτωβρίου 54, ΤΚ 10682 Αθήνα)

Ο θανών ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος του τ. ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Συμβολαιογράφοι, Δικηγόροι Αθηνών, Δικηγόροι Πειραιώς, Δικαστικοί Επιμελητές, Δικηγόροι Θεσσαλονίκης). Που μπορώ να υποβάλλω το αίτημα για τα έξοδα κηδείας;

– Για τους Δικαστικούς Επιμελητές, θα απευθυνθείτε ή θα αποστείλετε το αίτημα με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Α΄ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (28ης Οκτωβρίου 54, ΤΚ 10682 Αθήνα)

– Για το τ. ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Συμβολαιογράφοι, Δικηγόροι Αθηνών, Δικηγόροι Πειραιώς, Δικηγόροι Θεσσαλονίκης) θα απευθυνθείτε ή θα αποστείλετε το αίτημα με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Α΄ ή Δ/νση Γ΄ Παροχών, ανάλογα με τη χωρική αρμοδιότητα.

Στη Δ/νση Α΄ Παροχών (28ης Οκτωβρίου 54, ΤΚ 10682 Αθήνα)

για τις Περιφέρειες:
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης
Στη Δ/νση Γ΄ Παροχών ( Μητροπόλεως 36, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη) για τις Περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, αυτοδιοίκητο τμήμα του Αγίου Όρους

Ο θανών ήταν συνταξιούχος Στρατιωτικός. Που θα υποβάλλω την αίτηση;

– Για έξοδα κηδείας συνταξιούχου Γήρατος ή Αναπηρίας του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θα απευθυνθείτε στην Υπηρεσία του θανόντα.
– Για έξοδα κηδείας συνταξιούχου όλων των κατηγοριών (Γήρατος, Αναπηρίας ή σύνταξη εκ Μεταβιβάσεως) του Λιμενικού Σώματος, θα απευθυνθείτε στο Λιμενικό Σώμα.
– Για έξοδα κηδείας συνταξιούχου εκ μεταβιβάσεως Θυμάτων Πολέμου, θα απευθυνθείτε στο Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου και για συνταξιούχους Αναπήρους Πολέμου στη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

Τι ποσό εξόδων κηδείας δικαιούται ο αιτών;

Πίνακας Ποσών Εξόδων Κηδείας

π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό 842,96 €
π. ΤΑΞΥ Άμεσα Ασφαλισμένοι ποσό 818,40€
Έμμεσα μέλη ποσό :409,20€
Συνταξιούχοι ποσό:818,40€
π. ΟΑΕΕ Άμεσα Ασφαλισμένοι ποσό : 1.200,00 €.
Συνταξιούχοι ποσό: 762,00 € .
Σε περίπτωση μεταφοράς σορού σε απόσταση δικαιούνται επιπλέον ποσό:
– 101-200 χλμ επιπλέον 205,00 €.
– Πάνω από 200 χλμ 380,00 €.
π. ΟΓΑ Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό 800,00 €.
π. ΟΠΑΔ Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό 1.000,00 €
Για όσους προβλέπεται από τον Κανονισμό Παροχών του τ. ΟΠΑΔ
π. ΤΥΔΚΥ Συνταξιούχοι και έμμεσα μέλη ποσό:1.200,00€
π. ΝΑΤ Συνταξιούχοι ποσό 690,00 €
π. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 1783,16€
Συνταξιούχοι θανάτου ποσό: 891,58€
π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 2.723,02 €
Για θάνατο προστατευομένων μελών και συνταξιούχοι θανάτου 2.042,27€
π. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Συνταξιούχοι ποσό 1.971,35 €
π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών
Ασφαλισμένοι ποσό 1.100,00€
Έμμεσα μέλη: 660,00€
π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς
Άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ποσό 1.027,00 €
π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Άμεσα ασφαλισμένοι ποσό :2.500€
Έμμεσα μέλη ποσό: 1.470€
π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ
Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών
Άμεσα ασφαλισμένοι ποσό:1.500€
π. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 2.839,05€
• π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ
Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου-
• π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΕΥΠ
Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών-
• π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ
Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών-
• π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΕΥΠΘ
• Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 4.608,00€,
Έμμεσα ασφαλισμένοι ποσό: 2.773,40€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 1.742,40 €
Έμμεσα μέλη ποσό 871,20€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΔΕΗ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό 2.964,00 €
Συνταξιούχοι θανάτου και Έμμεσα μέλη ποσό 1.482,00€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές
Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 2.900,00€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ»
Συνταξιούχοι ποσό 2.270,00 €
π. ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΕΤΕ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος
Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 1.452,00€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΕΤΒΑ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό:1.620,00€
Έμμεσα μέλη ποσό 610,00€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΗΣΑΠ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ
Συνταξιούχοι ποσό 842,96€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ
Συνταξιούχοι ποσό 842,96€

 

Ο θανών ήταν συνταξιούχος Αστυνομικός ή Χωροφύλακας. Που θα υποβάλλω την αίτηση;

– Για έξοδα κηδείας συνταξιούχου Γήρατος ή Αναπηρίας της Αστυνομίας Πόλεων που συνταξιοδοτήθηκε μετά την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας (8/10/1984), θα απευθυνθείτε στην Αστυνομική Δ/νση που ανήκε, ενώ για έξοδα κηδείας συνταξιούχου Γήρατος ή Αναπηρίας της Αστυνομίας Πόλεων που συνταξιοδοτήθηκε πριν την 8/10/1984, θα υποβάλετε το αίτημα στην ηλεκτρονική υπηρεσία εξόδων κηδείας του e-ΕΦΚΑ.
– Για έξοδα κηδείας συνταξιούχου του Σώματος Ασφαλείας της τ. Χωροφυλακής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία συνταξιοδότησης, θα απευθυνθείτε στην Αστυνομική Δ/νση που ανήκε

Ασφαλισμένος – συνταξιούχος , απεβίωσε στο εξωτερικό. Ποια η διαδικασία απόδοσης εξόδων κηδείας;

Θα απευθυνθείτε, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ που ανήκε ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχος.

 

Έχω υποβάλλει αίτηση. Πότε θα πληρωθώ;

• Πληρωμή Εξόδων Κηδείας Μισθωτών

Έξοδα Κηδείας αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή των Τοπικών Διευθύνσεων, πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, αφού εκδοθεί Απόφαση χορήγησης και ελεγχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση, σύμφωνα με τον Προγραμματισμό για την Πληρωμή Παροχών σε Χρήμα έτους 2024.

• Πληρωμή Εξόδων Κηδείας Μη Μισθωτών

Έξοδα Κηδείας αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή των Τοπικών Διευθύνσεων, πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, αφού εκδοθεί Απόφαση χορήγησης και ελεγχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση, σύμφωνα με τον Προγραμματισμό για την Πληρωμή Παροχών σε Χρήμα έτους 2024.

Ειδικότερα, έξοδα κηδείας ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ, πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, αφού εκδοθεί και οριστικοποιηθεί η Απόφαση χορήγησης από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ , στις 15 κάθε μήνα (σε περίπτωση αργίας ή Σαββατοκύριακου, την επόμενη εργάσιμη).

Ημερομηνίες πίστωσης Παροχών σε Χρήμα e-ΕΦΚΑ έτους 2024

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΑΠO ΕΩΣ
15/12/2023 15/01/2024 19/01/2024
16/01/2024 01/02/2024 07/02/2024
02/02/2024 15/02/2024 21/02/2024
16/02/2024 28/02/2024 06/03/2024
29/02/2024 13/03/2024 20/03/2024
14/03/2024 29/03/2024 05/04/2024
30/04/2024 12/04/2024 18/04/2024
13/04/2024 29/04/2024 09/05/2024
30/04/2024 15/05/2024 21/05/2024
16/05/2024 30/05/2024 05/06/2024
31/05/2024 14/06/2024 20/06/2024
15/06/2024 28/06/2024 04/07/2024
29/06/2024 15/07/2024 19/07/2024
16/07/2024 30/07/2024 05/08/2024
31/07/2024 16/08/2024 22/08/2024
17/08/2024 30/08/2024 05/09/2024
31/08/2024 16/09/2024 20/09/2024
17/09/2024 30/09/2024 04/10/2024
01/10/2024 14/10/2024 18/10/2024
15/10/2024 31/10/2024 06/11/2024
01/11/2024 15/11/2024 21/11/2024
16/11/2024 29/11/2024 05/12/2024
30/11/2024 16/12/2024 20/12/2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης