Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και αναπηρικά επιδόματα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και αναπηρικά επιδόματα

Επίλυση προβλήματος υπολογισμού αναπηρικών επιδομάτων στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίλυση προβλήματος στο «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»:

Δεν συνυπολογίζονται τα αναπηρικά επιδόματα των κωδικών 781-782 του Ε1

Ολοκληρώθηκε, μετά και από σχετική παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η επίλυση του προβλήματος που είχε προκύψει στην υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» ως προς τα ποσά των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ τα οποία οι πολίτες δηλώνουν φέτος στους κωδικούς 781-782 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1

 
 

Το πρόβλημα προέκυψε όταν η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία τα ποσά των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων καταχωρούνται στους κωδικούς 781-782 του Ε1. Έτσι οι πολίτες δήλωσαν τα εισπραχθέντα κατά το 2019 ποσά των εν λόγω επιδομάτων στην υποκατηγορία «Λοιπές περιπτώσεις» των κωδικών 781-782. Αυτό όμως είχε σαν συνέπεια η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» να συνυπολογίζει τα ποσά αυτά στα εισοδήματα των αιτούμενων νοικοκυριών, παρότι ο νόμος τα εξαιρεί, με αποτέλεσμα ορισμένα νοικοκυριά να μην μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, αν και το δικαιούνταν.

Σε απάντηση σχετικού εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε την Ανεξάρτητη Αρχή ότι το πρόβλημα έχει πλέον επιλυθεί και οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης στο Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» χωρίς να συνυπολογίζονται στο εισόδημα των νοικοκυριών τους τα ποσά προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων που δηλώθηκαν ή πρόκειται να δηλωθούν στην υποκατηγορία «Λοιπές περιπτώσεις» των κωδικών 781-782 των φορολογικών δηλώσεων Ε1.

Πληροφορίες: 213 1306600, [email protected]