Ενεργοποίηση Χρηστών στο e-ΤΣΜΕΔΕ

Ενεργοποίηση Χρηστών στο e-ΤΣΜΕΔΕ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει πρώτα η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα του tsmede.gr και να έχετε συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται.

Η ενεργοποίηση νέων χρηστών (Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων) γίνεται:

με φυσική παρουσία του Ασφαλισμένου-Συνταξιούχου, ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομία ή ΚΕΠ στην κεντρική υπηρεσία του ταμείου, στην Κολοκοτρώνη 4, 4ος Όροφος, Γραφείο 11 καθώς και σε όλα τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ταμείου ανά την Ελλάδα.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στα παραπάνω γραφεία (π.χ. κατοικία σε νησί, ασθένεια κλπ ) – και μόνο τότε – η ενεργοποίηση του λογαριασμού θα γίνεται με την αποστολή στο e-mail : [email protected] συνημμένα α) της αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις),
β) μίας υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599 για την ορθότητα των στοιχείων ταυτότητας και διαμονής, θεωρημένης από ΚΕΠ καθώς και αναγραφή του κωδικού χρήστη (username) που έχετε συμπληρώσει κατά την εγγραφή σας.

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού χρήστη η ενεργοποίηση θα γίνεται μετά από σχετική επικοινωνία στο παραπάνω e-mail

Πηγή: tsmede.gr