ΕΟΠΥΥ. Αναγραφή φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων

ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΟΞ7Μ-ΗΟΤ
Αθήνα 13-11-2013
ΑΠ: οικ. 36303

Θέμα: Σχετικά με την αναγραφή φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων

Ο νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) ορίζει

1) άρθρο 95 παρ. 8 «Η συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, στο οποίο ο φαρμακοποιός ελέγχει την καταχώρηση των φαρμάκων και σημειώνει την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή

2) άρθρο 96 παρ. 6 «Την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική συνταγή

Κατόπιν αυτού εφιστούμε την προσοχή τόσο των ιατρών όσο και των φαρμακοποιών στην πιστή τήρηση των διατάξεων κατά την διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ