ΕΟΠΥΥ. Δαπάνη αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής

ΕΟΠΥΥ. Δικαιολογητικά για απόδοση δαπάνης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής

ΘΕΜΑ:«Πρόσθετες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής»

ΘΕΜΑ: Σχετικά με υποβολή δικαιολογητικών για απόδοση δαπάνης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής